Oświadczenie w sprawie przyznawania stypendiów Burmistrza Libiąża

W związku z zamieszczonym przez Radną Agnieszkę Siudę postem na Facebooku, dotyczącym przyznawania stypendiów Burmistrza Libiąża, pragniemy doprecyzować kilka kwestii. Opublikowana informacja jest bowiem nierzetelna i może wprowadzać w błąd Mieszkańców gminy Libiąż. W gminie Libiąż stypendia Burmistrza są przyznawane na podstawie dwóch uchwał: •             Uchwały nr XXXVIII/253/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18…