Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychofizycznego oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym – zajęcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia…

Uwaga! Rozpoczyna się wiosenna akcja szczepienia lisów

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Urząd Miejski w Libiążu uprzejmie informuje, iż w dniach: od 07 do 14 maja 2021 r., na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej…

Małopolskie Orkiestry Dęte 2021

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków do III edycji konkursu pn. Małopolskie Orkiestry Dęte. Orkiestry dęte pozwalają zachować i pielęgnować tradycję kulturową, która to oprócz ludzi i ziemi jest prawdziwym bogactwem Małopolski. Konkurs organizowany jest przez Województwo Małopolskie od 2019 roku. Jego celem jest wsparcie orkiestr dętych z regionu, które pozwoli na tworzenie i poznawanie…

Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji – nowa odsłona Regionalnego Programu Stypendialnego

Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjęli nowy regulamin Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji. Program finansowany jest ze środków własnych Województwa Małopolskiego. Planowany nabór wniosków o stypendium ruszy w okresie wakacyjnym. Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji finansowane ze środków własnych Województwa Małopolskiego w ramach przedsięwzięcia strategicznegopn. Małopolski Program Stypendialny jest…

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem w dniu 07.05.2021 r.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 07.05.2021 r. do godz. 20:00 dnia 07.05.2021 r., na terenie województwa małopolskiego w tym powiatu chrzanowskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 15 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.  Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz…