Ogłoszenie Burmistrza Libiąża o wynikach otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychofizycznego oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym – zajęcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo w 2021 roku, przyznaję dotacje następującej wysokości: 10.000,00 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Libiążu; 2.000,00 zł dla Fundacji im. Brata Alberta – Świetlicy…