Ogłoszenie – Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych

Dnia 30 lipca 2021 roku, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.)  zwanym dalej „NSP 2021”, Burmistrz Libiąża – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności…