Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu z dnia 31.08.2021 r.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 31.08.2021 r. do godz. 08:00 dnia 01.09.2021 r., na terenie województwa małopolskiego, w tym powiatu chrzanowskiego, prognozowane są opady deszczu o natężeniu okresami umiarkowanym i silnym. Prognozowana całkowita wysokość opadu miejscami od 40 mm do 60 mm. Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro…

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące dotacji z Programu „Czyste Powietrze”

W środę, 8 września, o godz. 16.00 w galerii Libiąskiego Centrum Kultury przy ul. Górniczej 1 w Libiążu odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców w temacie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Urzędnicy szczegółowo omówią rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, wyjaśnią, jak składać wnioski i jak rozliczyć płatność. Organizatorzy przewidzieli także czas na pytania od mieszkańców…

Bazarki w PSZOK-ach: tu używane przedmioty znajdują nowych właścicieli

B Telewizory, lodówki, meble, dziecięce rowerki i zabawki, narty, a nawet kule ortopedyczne – to tylko niektóre z przedmiotów, jakie można znaleźć na tzw. bazarkach działających w PSZOK-ach prowadzonych przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie, Libiążu i Trzebini. Trafiają tu nieużywane, ale wciąż sprawne przedmioty, które czekają na nowych właścicieli.   – Bazarki to…

Zebranie wiejskie w Żarkach

W czwartek, 2 września, w hali łukowej w Żarkach (ul. Astronautów 3) o godz.16 rozpocznie się zebranie wiejskie. Sołtys Bogusław Gucik serdecznie zaprasza mieszkańców. Proponowany porządek posiedzenia: 1.            Otwarcie zebrania wiejskiego, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.            Zatwierdzenie porządku obrad. 3.            Przedstawienie informacji przez przedstawicieli Tauron Wydobycie SA w temacie eksploatacji górniczej ZG Janina. 4.            Uchwała w sprawie…

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 24.08.2021 r.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 07:35 dnia 24.08.2021 r. do godz. 20:00 dnia 25.08.2021 r., w obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów, spodziewane są wzrosty stanów wody – na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, lokalnie o charakterze gwałtownym. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość punktowego…

Powstało Stowarzyszenie „Aglomeracja Chrzanowska”

Gminy Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia utworzyły Stowarzyszenie „Aglomeracja Chrzanowska”. Gminy funkcjonujące w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa, w drodze partnerstwa z władzami województwa, będą wspólnie ustalać najważniejsze cele i wskazywać inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia, finansowane następnie ze środków unijnych. Środki na realizację tych zadań w formule ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) będą pochodzić…

Konkurs ofert „Zdrowe współzawodnictwo wychowuje, uczy przegrywać, wygrywać, szanować przeciwnika oraz grać „fair play”.

Burmistrz Libiąża działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXII/167/2020 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych…