Stypendium szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2021/2022

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Libiążu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (wypełnione czytelnie wraz z wymaganymi, aktualnymi dokumentami) należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Libiążu, ul. Działkowa 1, w terminie od 01 do…

Stypendium szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2021/2022

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Libiążu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (wypełnione czytelnie wraz z wymaganymi, aktualnymi dokumentami) należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Libiążu, ul. Działkowa 1, w terminie od 01 do 15 września…

Z myślą o seniorach – zapraszamy do udziału w kampanii profilaktycznej

Uwrażliwienie mieszkańców na problem przemocy wśród seniorów to główny cel kampanii profilaktycznej „Pomoc nie przemoc – z myślą o seniorach”. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu zaprasza na targowisko miejskie przy ulicy Rouvroy 10 w piątek, 3 września br. o godz. 14.00 Wydarzenie ma…

Konkurs ofert „Zdrowe współzawodnictwo wychowuje, uczy przegrywać, wygrywać, szanować przeciwnika oraz grać „fair play”

Burmistrz Libiąża działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXII/167/2020 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych…