Największą siłą Libiąża byli i są ludzie – mówił burmistrz Jacek Latko podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Libiążu, zorganizowanej z okazji jubileuszu 50-lecia uzyskania praw miejskich.  To bardzo ważny moment w historii Libiąża.

To było wyjątkowe posiedzenie libiąskiej rady. Trwało dwie godziny i zgromadziło ponad dwieście osób. Obok radnych i prezydium władz miasta do sali bankietowej ZG Janina przybyło wielu znamienitych gości. Wśród nich ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, któremu radni przyznali tytuł Honorowego Obywatela Libiąża.

Uroczystą sesję rozpoczęła przewodnicząca Bogumiła Latko. Potem głos zabrał burmistrz. W swoim wystąpieniu przedstawił ostatnie pół wieku miasta z perspektywy ludzi i dokonań. Jacek Latko podkreślał, jak bardzo przez te lata zmienił się Libiąż, jak pięknie się rozwinął i jak wypiękniał.

Przypomniał też krótko historię nadania praw miejskich. Wszystko zaczęło się na uroczystej sesji Rady Narodowej Osiedla Libiąża w dniu 28 grudnia 1968 r. Przybyli na nią ówcześni przedstawiciele władz, kopalni Janina, organizacji społecznych oraz mieszkańcy Libiąża. Jednogłośnie podjęto uchwałę Rady Narodowej Osiedla Libiąż o utworzeniu z dniem 1 stycznia 1969 r. Miasta Libiąż.

– Przewodniczącemu Prezydium Antoniemu Wojdyle przekazano klucz do drzwi nowego miasta. On sam w swoim przemówieniu wygłoszonym w 1999 r. napisał: „I w ten sposób Libiąż stał się formalnie miastem. Miastem, które miało kiedyś swoje 5 minut. I myślę, że przede wszystkim dzięki jego mieszkańcom, dzięki ich pracy i entuzjazmowi, także dzięki kopalni i innym firmom te 5 minut wykorzystało” –  przypomniał burmistrz Jacek Latko.

Podkreślał, że największą siłą Libiąża i całej gminy są mieszkańcy.

Na ogromny potencjał ludzki zwracał także uwagę radny Łukasz Płatek w prelekcji pt. „Droga Libiąża do uzyskania praw miejskich. Zmiany oblicza miasta na przestrzeni ostatniego półwiecza”.

– Kapitałem Libiąża byli i są ludzie. To kapitał na kolejne 50 lat –  spuentował radny.

Później przyszedł czas na wręczenie honorowego obywatelstwa kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi. Libiąska rada miejska przyznała mu ten tytuł w uznaniu dla roli jaką przez lata pełnił u boku papieża Jana Pawła II, a także w podziękowaniu za to, że duchowo wspiera libiąską wspólnotę oraz uczestniczy w wielu ważnych wydarzeniach dla miasta.

– Libiąż stał się miastem wiodącym w Małopolsce. Gratuluję. Jestem zadowolony, że od dziś mogę powiedzieć: mój Libiąż – podkreślał kardynał Stanisław Dziwisz i dziękował za przyznane wyróżnienie.

Uroczysta sesja była również okazją do wręczeni odznaczeń pracownikom Urzędu Miejskiego w Libiążu. Otrzymały je: Teresa Litwińska – Skarbnik Miasta Libiąża, Lucyna Nędza – Główny Księgowy UM oraz Renata Wosik – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Libiążu.  Odznaczenia wręczył wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.

Zgodnie z zapowiedzią rozstrzygnięto także Plebiscyt „Osobowości 50-lecia Libiąża”.

W kategorii Przedsiębiorca laureatem został Zakład Górniczy Janina Tauron Wydobycie S.A. Nominowani byli także: Kopalnia Dolomit sp. z o.o., Thermoplast sp. z o.o., Eugeniusz Urbański i Edward Wątroba.

W kategorii  Samorządowiec laureatem został Tadeusz Arkit były burmistrz Libiąża, a obecnie radny wojewódzki i prezes RPWiK w Chrzanowie. Swojego laureata w tej kategorii wyłoniła także Komisja Plebiscytowa, wyróżniając Teresę Litwińską, która pełni funkcję skarbnika Libiąża nieprzerwanie od 1990 r.  Była wielokrotnie nagradzana m.in. Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi. Nominowani byli także: Tadeusz Bogacz, Dariusz Derendarz, Bogusław Gucik i Maria Siuda.

W kategorii Społecznik laureatem został Jan Pietruszka wieloletni samorządowiec, przewodniczący libiąskiego koła Towarzystwa Przyjaźni Polsko–Francuskiej. Laureatów wyłoniła także Komisja Plebiscytowa, przyznając wyróżnienia: Krystynie Gaudyń, która od 1994 r. prowadzi w Libiążu Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów oraz pośmiertnie ŚP. Sławomirowi Luboniowi, wieloletniemu radnemu powiatowemu, prezesowi spółki Miejskie Centrum Medyczne, który angażował się w wiele ważnych inicjatyw i inwestycji, służących poprawie funkcjonowania opieki medycznej w gminie Libiąż. Nominowani byli także Jerzy Górski, Bogumiła Latko, Stanisława Norys i Ewa Sieczkowska.

W kategorii Działacz Kultury laureatem został Piotr Ciuła – założyciel i dyrygent chóru Canticum Canticorum. Komisja Plebiscytowa wyłoniła także swojego kandydata – Joannę Pudykiewicz, bibliotekarkę i wieloletnią kierowniczkę biblioteki publicznej w Libiążu. Nominowani byli: Antoni Buchała, Stanisława Dęsoł, Stanisław Dwornik i Wiesław Koneczny.

W kategorii Sportowiec laureatem został Zbigniew Zieliński – prezes Chrzanowskiego Klubu Karate i Sportów Dalekowschodnich od 1990 r., wieloletni sportowiec i trener libiąskiej młodzieży.  W tej kategorii Komisja Plebiscytowa wyróżniła za całokształt pracy Zbigniewa Matlaka – pasjonata lotnictwa, szybownictwa i modelarstwa. Nominowani byli także Waldemar Baca, Zdzisław Bębenek, Jacek Cyzio i Edmund Linstedt.

Ponadto Komisja Plebiscytowa wyłoniła laureatów w kategorii Przyjaciel Libiąża. Są to: Marta Maj – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Marek Bębenek – Małopolski Komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej, Prof. Marek Harat – pochodzący z Libiąża wybitny neurochirurg, Miasto Corciano – od 10 lat bliźniacze miasto Libiąża, Miasto Rouvroy – od 20 lat miasto partnerskie Libiąża oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy ZG Janina w Libiążu.

Osobowość Medialna była specjalną kategorią Tygodnika „Przełom”. Redakcja przyznała ten tytuł burmistrzowi Jackowi Latko.

Podczas sesji władze Libiąża podziękowały także za wieloletnią posługę kapłańską ks. Dziekanowi Stanisławowi Pasternakowi, proboszczowi Parafii pw. Św. Barbary w Libiążu.

Za całokształt pracy uhonorowano libiąskie Koło Filatelistów nr 88, świętujące w tym roku jubileusz 30-lecia oraz libiąskie Koło Pszczelarzy, które istnieje już 25 lat.

Po zakończeniu jubileuszowej sesji był czas na gratulacje i życzenia. Osobiście złożyli je burmistrzowi Libiąża m.in. parlamentarzyści Dorota Niedziela i Marek Sowa, a także samorządowcy powiatu chrzanowskiego, w imieniu których głos zabrał starosta Andrzej Uryga. Odczytane zostały listy świeżo upieczonego posła z Libiąża – Krzysztofa Kozika, posła Pawła Bańkowskiego z Jaworzna, a także Iwony Gibas – wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego. Tego, by Libiąż dalej tak pięknie się rozwijał życzyli burmistrzowi także przedstawiciele miast partnerskich: Roger Bastien z Rouvroy we Francji oraz Lorenzo Spurio Passamonti z Corciano we Włoszech. Nie zabrakło także życzeń od byłych burmistrzów Libiąża: Kazimierza Poznańskiego i Tadeusza Arkita.

Roger Bastien z Rouvroy i Lorenzo Spurio Passamonti z Corciano odebrali statuetki Przyjaciel Libiąża przyznane ich miastom przez Kapitułę Plebiscytu „Osobowości 50-lecia Libiąża”
Uroczysta sesja była okazją do wręczenia odznaczeń pracownikom Urzędu Miejskiego w Libiążu przez wicewojewodę Zbigniewa Starca (pierwszy z lewej). Otrzymały je (od prawej): Teresa Litwińska – Skarbnik Miasta Libiąża, Lucyna Nędza – Główny Księgowy UM oraz Renata Wosik – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Libiążu.  Na zdjęciu w towarzystwie burmistrza Libiąża Jacka Latko
Burmistrz Jacek Latko i przewodnicząca RM Bogumiła Latko wręczają kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi uchwałę o nadaniu mu tytułu Honorowego Obywatela Libiąża
Libiąscy radni podczas uroczystej sesji
Laureaci i nominowani w Plebiscycie „Osobowości 50-lecia Libiąża” na pamiątkowym zdjęciu z burmistrzem Libiąża. Pierwsze z prawej Roma Bigaj reprezentująca Komisję Plebiscytową.