Są jeszcze wolne miejsca na wakacyjne wyjazdy dla dzieci rolników organizowane przez Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników w Małopolsce. Oferta jest skierowana do uczniów w wieku od 7 do 16 lat.

Związek organizuje wakacyjne wyjazdy od przeszło 20 lat. Koszty dla rodziców są dużo mniejsze, bo część wydatków jest finansowanych z KRUS.  Z oferty mogą skorzystać dzieci, których przynajmniej jeden rodzic jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS. W lipcu planowana jest kolonia w Stegnej, a w sierpniu w Jarosławcu. Szczegóły na plakacie.