Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza przedstawicieli małopolskich NGOs i instytucji odpowiedzialnych za koordynację pracy wolontariuszy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu „ABC zarządzania wolontariatem”,  które odbędzie się dnia 23 października 2018 r. w Krakowie o godz: 9:00-16:00.
Szkolenie  dedykowane jest koordynatorom, którzy na co dzień współpracują z  wolontariuszami w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach, które zgodnie z prawem mogą korzystać ze świadczeń wolontariuszy. Szkolenie będzie szansą na zgłębienie wiedzy, wymianę doświadczeń i inspirację dla doświadczonych koordynatorów oraz poznanie zasad zarządzania wolontariuszami dla osób rozpoczynających współpracę z wolontariuszami.
TEMATYKA SZKOLENIA
• Aspekty prawne wolontariatu
• Rekrutacja i budowa zespołu wolontariuszy
• Motywowanie i nagradzanie
• Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY
WARUNKI SZKOLENIA
Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne, certyfikat oraz poczęstunek. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ilość dostępnych miejsc: 14.
Szkolenie będzie miało formę warsztatu.
CZAS I MIEJSCE
Szkolenie odbędzie się 23 października 2018 r. w Krakowie, w godz: 9:00-16:00.
Więcej Informacji: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie, Katarzyna Puśledzka, e-mail: ​katarzyna.pusledzka@wolontariat-malopolska.p​l,  tel: 603 332 868.