Akcja Zima

Informacja dotycząca zimowego utrzymania gminnych dróg, chodników, placów i parkingów na terenie gminy Libiąż.

Usługi w zakresie zimowego utrzymania gminnych dróg, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Libiąża oraz sołectw Żarki i Gromiec (odśnieżanie, likwidacja śliskości), wykonuje:
Do końca 2017 r. na terenie całej gminy tj. miasto Libiąż oraz sołectwa Gromiec i Żarki
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Oświęcimia
tel. 509-138-277 (całodobowo)
Urząd Miejski w Libiążu, tel. (32) 627-13-11, (32) 624-92-02
od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r.
miasto Libiąż
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Oświęcimia
tel. 509-138-277 (całodobowo)
sołectwa Gromiec i Żarki
G.R.U.P.A. Tyrański Krzysztof Tyrański z Żarek
tel. 514-770-676 (całodobowo)
Urząd Miejski w Libiążu, tel. (32) 627-13-11, (32) 624-92-02.
DROGI POWIATOWE
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Libiąż prowadzone jest przez:
Firmę „Plon” mgr inż. Bogusław Budzowski, Kwaczała 458, oddział Babice (baza Kółka Rolniczego), tel. 502 309 693.
 
DROGI WOJEWÓDZKIE
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy Libiąż prowadzone jest przez:
Droga wojewódzka nr 780
Eurovia Polska SA
tel. 512-914-267 (dyżurny)
tel. 608-037-155, 668-376-898
Droga wojewódzka nr 933
Konsorcjum: AVR Sp. z o.o. z Krakowa; AVR S.p.A. Via Francesco Tensi z Rzymu
tel. 502-501-273 (dyżurny)
tel. 692-792-200, 885-665-004