Informacja Urzędu Miejskiego w Libiążu

W dniu 13 sierpnia 2020 r. (czwartek) Urząd Miejski w Libiążu pracuje w  godzinach od 7:00 do 14:00. W dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) Urząd Miejski w Libiążu będzie nieczynny z uwagi na przypadające w dniu 15 sierpnia (sobota) Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Zgodnie z przepisami prawa za święto przypadające…

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychofizycznego oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym – zajęcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo w 2020 roku, przyznaję dotacje w następującej wysokości: 1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Libiążu. 10.000,-zł 2. Fundacja im. Brata Alberta – Świetlica Terapeutyczna w Libiążu. 2.000,-zł

Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża w sprawie ankiet informacyjnych dla mieszkańców

Mieszkańcy Gminy Libiąż, uchwała nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2017 roku podjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” nałożyła na gminy obowiązek stworzenia i prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków. W związku z powyższym  kierujemy do Państwa ankietę informacyjną dotyczącą sposobu ogrzewania budynku i zwracamy się z prośbą o jej wypełnienie.…