Ogłoszenie Burmistrza Libiąża – Konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn. „Razem Silniejsi – Integracja Środowisk Abstynenckich w Walce o Siebie i Rodzinę”

Burmistrz Libiąża działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183) oraz zgodnie z: – uchwałą Nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami…

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzy z dnia 05.05.2021 r.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:00 dnia 05.05.2021 r. do godz. 21:00 dnia 05.05.2021 r., na terenie województwa małopolskiego w tym powiatu chrzanowskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie niewielki grad. Informacja uzyskana z…

Gmina Libiąż pozyskała blisko 3 miliony złotych na inwestycje

Dwa symboliczne czeki o wartości: 2 mln zł i 990 927 zł odebrał we wtorek burmistrz Jacek Latko z rąk wojewody małopolskiego Łukasza Kmity i posła Krzysztofa Kozika, którzy przy okazji wizyty w Libiążu sprawdzili postęp prac na budowie krytej pływalni. 2 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę krytej pływalni…

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków