Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” przeprowadza badania opinii i satysfakcji beneficjentów, które zmierzać mają do weryfikacji usług świadczonych przez LGD i dostosowania ich do potrzeb społeczeństwa.

Biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze” zwraca się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie specjalnie przygotowanej ankiety.

 

 

Ankieta Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” –  POBIERZ