Uwaga! Jutro akcja wyłapywania bezdomnych zwierząt w gminie Libiąż

Na dzień 17 lipca burmistrz Libiąża wyznaczył termin wyłapywania bezdomnych zwierząt w gminie. Akcja zostanie przeprowadzona zarówno w mieście, jak i w sołectwach. Podstawą prawną jest uchwała Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2019…

Z wycieczką do kopalnianej sztolni

23 dzieci z gminy Libiąż wzięło udział w wycieczce do sztolni przy Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu, którą zorganizował Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy libiąskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Sztolnia w ZG Janina to namiastka warunków pracy, które panują pod ziemią. Dzieci mogły zapoznać się z podstawowymi elementami procesu wydobywczego, m.in. przodkiem robót przygotowawczych wyposażonym w…

Sportowe stypendia, nagrody i wyróżnienia

Burmistrz Libiąża informuje o możliwości składania w terminie od 01 do 15 sierpnia 2019 r. wniosków o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia. Wniosek może zostać złożony przez: zawodnika, klub sportowy lub trenera. We wniosku o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia należy w szczególności: – podać imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia, adres zamieszkania,…

Kolonie dla dzieci rolników

Są jeszcze wolne miejsca na wakacyjne wyjazdy dla dzieci rolników organizowane przez Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników w Małopolsce. Oferta jest skierowana do uczniów w wieku od 7 do 16 lat. Związek organizuje wakacyjne wyjazdy od przeszło 20 lat. Koszty dla rodziców są dużo mniejsze, bo część wydatków jest finansowanych z KRUS.  Z oferty mogą…

Wieś Kołami się kręci!

Rusza konkurs Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na najpiękniejsze stoisko Koła Gospodyń Wiejskich Rozpoczął się okres wielu wydarzeń związanych z rolnictwem i umiejscowionych na terenach wiejskich. Praktycznie każde z nich uświetniają swoją obecnością, barwnymi strojami ludowymi, tradycyjną kuchnią i wyrobami rękodzieła koła gospodyń.  Targi, wystawy, festyny, pikniki i wreszcie dożynki trudno wyobrazić sobie bez prezentacji…

Libiąż dołączył do grona miast partnerskich Górnika Zabrze

Libiąscy kibicie Górnika Zabrze, którzy od lat przemierzają kilometry, by uczestniczyć w meczach 14-krotnego Mistrza Polski, długo czekali na tę chwilę. W piątek burmistrz Libiąża i przedstawiciel klubu piłkarskiego podpisali list intencyjny w sprawie współpracy. Libiąż przystąpił do Programu Gmin Partnerskich Górnika Zabrze. Na mapie miast, które współpracują z klubem, są już Zabrze, Piekary Śląskie,…

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096) wojewoda małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie wydania decyzji…

VULCAN kompetencji w małopolskich samorządach

Rok po wdrożeniu programu VULCAN kompetencji w małopolskich samorządach, do którego przystąpiła gmina Libiąż, przyszedł czas na podsumowanie. W czerwcu 2018 r. odbyła się debata poświęcona badaniom oczekiwań: uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego wobec przedszkoli i szkół w gminie Libiąż.  Wyniki debaty posłużyły do opracowania „Planu wspomagania przedszkoli i szkół w zakresie kształtowania kompetencji…

Libiąż miastem partnerskim Górnika Zabrze

W piątek o godz. 12.00 w Libiąskim Centrum Kultury zostanie podpisany list intencyjny o współpracy pomiędzy Libiążem a klubem piłkarskim Górnik Zabrze. W przyszłości miasto nie wyklucza możliwości zawarcia podobnych porozumień z innymi klubami. Na mapie miast partnerskich Górnika Zabrze są już Zabrze, Piekary Śląskie, Toszek, Knurów, Ornontowice, Pilchowice, Rydułtowy i Czerwionka-Leszczyny. Od jutra dołączy…