Stypendia burmistrza Libiąża dla uczniów

Do 31 sierpnia Urząd Miejski w Libiążu przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Libiąża. Można je składać na Dzienniku Podawczym magistratu. Stypendium może otrzymać uczeń, który otrzymał świadectwo promocyjne z wyróżnieniem lub ukończył szkołę z wyróżnieniem i spełnia co najmniej jeden z wymienionych warunków w trakcie nauki na danym etapie kształcenia: – jest laureatem konkursów…

Dla pasjonatów fotografii i miłośników wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obchodzi w tym roku 25-lecie działalności. Z tej okazji przygotowała dla mieszkańców województwa małopolskiego szereg konkursów. 1 lipca rozpoczął się konkurs fotograficzny „Rolnicza Małopolska. 25 zdjęć na 25-lecie ARiMR”. Mogą w nim wziąć udział wszyscy, którzy fotografują amatorsko i będą chcieli uczynić tematem swoich zdjęć małopolskie rolnictwo.  Ćwierć wieku wsparcia…

Przyjaciele z Kanady w Szkole Podstawowej nr 2 w Libiążu

Wyjątkowe spotkanie miało ostatnio miejsce w libiąskiej „dwójce”. Kolejny raz placówka gościła w swoich progach panią Barbarę Boles-Davies. Wraz z mężem jest ona fundatorem nagrody im. Ludwika Mołaty, którą co roku szkoła przyznaje najzdolniejszym uczniom. W spotkaniu uczestniczyli absolwenci SP nr 2 w Libiążu, którzy na przestrzeni ostatnich kilku lat otrzymali to niezwykłe wyróżnienie. –…

Burmistrz Libiąża ogłasza otwarty konkurs na zlecenie realizacji zadań własnych Gminy Libiąż w zakresie rozwoju sportu, w kategorii dyscypliny sportowej – piłka nożna, na terenie Gminy Libiąż w 2019 roku

O G Ł O S Z E N I E GMINA LIBIĄŻ – URZĄD MIEJSKI w LIBIĄŻU 32 – 590 Libiąż ul. Działkowa 1 tel. 032 627-13-11; 624-92-00; fax 032 624-92-90; e-mail: urzad@libiaz.pl Burmistrz Libiąża  działając na podstawie § 3 ust.1 Uchwały Nr XXXIX/262/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 sierpnia 2014 r. w…

Rodzice na medal

Srebrne medale „Za zasługi dla Obronności Kraju” odebrali w Urzędzie Miejskim w Libiążu mieszkańcy gminy, których troje lub więcej dzieci odbyło służbę wojskową. – Medale są przyznawane przez Ministra Obrony Narodowej. Srebrny mogą otrzymać rodzice, których troje lub więcej dzieci odbyło służbę wojskową, a złoty medal przysługuje rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełniło czynną…

Obwieszczenie Burmistrza Libiąża z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Libiąż

Na podstawie Uchwały Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2019 rok” oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania…