Powszechny Spis Rolny 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane…

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Tytuł projektu: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Termin realizacji projektu: od 07.05.2020 r. do 07.11.2020…

Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o…

Raport o stanie Gminy za 2019 rok

Szanowni Państwo, Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 poz. 713) został sporządzony raport o stanie Gminy Libiąż za 2019 rok. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej w Libiążu za rok 2019. Staraliśmy się,…

Zarażał dobrem i pogodą ducha – wspomnienie o śp. ks. Michale Klisiu (1957-2020)

Uśmiechnięty, otwarty na ludzi i ich problemy. Taki był ks. kanonik Michał Kliś, wieloletni proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Libiążu. Niedoścignionym wzorem był dla niego św. Jan Paweł II. Dlatego tak dużą troską otaczał rodzinę i ludzi młodych. Angażował się  w działalność charytatywną. Był przy tym niezwykle dyskretny, by Ci, którym pomagał, nie czuli się…

Pomoc dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych – gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej. Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą…

WIRTUALNY IV MAŁOPOLSKI DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 2020

Przed nami obchody IV Małopolskiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Tegoroczne obchody będą wyjątkowe! Teraz nie możemy się spotkać i świętować razem, dlatego Małopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do świętowania wirtualnego. W maju świętujemy wirtualnie Nawiązując do Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, przypadającego 5 maja, cała Małopolska będzie świętować już…

Komunikat w sprawie otwarcia gminnych przedszkoli

Zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego od 6 maja ponownie mogą zostać otwarte przedszkola. Jednak kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zostały pozostawione dyrektorom przedszkoli i samorządom jako organom prowadzącym. Po zapoznaniu się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej wspólnie z dyrektorami jednostek władze gminy Libiąż zdecydowały, że otwarcie gminnych przedszkoli…

Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu już otwarta

Drodzy Czytelnicy! Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu wznawia swoją działalność od 5 maja w ograniczonym zakresie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Filie biblioteczne pozostają zamknięte do odwołania. Czytelników z Filii zapraszamy do Biblioteki Głównej! Dla bezpieczeństwa wszystkich korzystających, z chwilą otwarcia biblioteki, obowiązują poniższe zasady: Z chwilą otwarcia biblioteki dostępna będzie tylko usługa wypożyczania i…