Informacja dla uczestników projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”

W związku z pojawiającymi się sygnałami o telefonach do uczestników projektu z prośbą o wpłacanie pozostałej kwoty wkładu własnego na podany telefonicznie numeru konta bankowego informujemy, że takie działanie jest niedopuszczalneE i jest próbą wyłudzenia pieniędzy od mieszkańców. W żadnym wypadku nie należy wpłacać pieniędzy w powyższy sposób. Informujemy, że uzupełnienie wpłaty na poczet wkładu…

Informacja Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 11 marca 2020 r. decyzji Nr 13/BZ/2020 znak: WI-XI.7840.1.137.2019.PZ o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 na odc. nr 2 od km 11,850 do km 24,053 (z wyłączeniem zakresu robót na działkach numer: 1270, 1271 obręb 0002 Libiąż Wielki…

Badania ankietowe „Diagnoza społeczna dla Gminy Libiąż”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Libiąż,Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Gminy Libiąż – Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu realizuje ,,Diagnozę społeczną dla Gminy Libiąż” w celu opracowania ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Libiąż na lata 2021-2026″ zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).W związku z tym…

Informacja o wdrożeniu, od 1 kwietnia 2020r., NADZWYCZAJNYCH rozkładów jazdy

Od 1 kwietnia 2020r. do odwołania, obowiązywać będą NADZWYCZAJNE rozkłady jazdy, co ma na celu dostosowanie miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez ZKKM, do wymogów ograniczenia dopuszczalnej liczby pasażerów w związku ze stanem epidemii. Rozkłady NADZWYCZAJNE sporządzone zostały w dużej mierze w oparciu o rozkłady na dni robocze, a dla niektórych linii – na dni robocze…