Program  Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013   

 

 

W dniu  czerwca 2011 r. została podpisana  pomiędzy Samorządem  Województwa Małopolskiego, a Gminą Libiąż umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” dla zadania pod nazwą: „Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przy Zespole  Szkolno – Przedszkolnym w Gromcu”.

 

Projekt jest realizowany  na obszarze LSR  objętym działaniem Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”.

Wartość całkowita zadania zgodnie z podpisaną umową wynosi:            347 426,33 zł
a wartość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to: 208 085,00 zł
tj. 75% kosztów kwalifikowanych.