Podpisanie umowy na wykonanie największej tegorocznej inwestycji – budowy ronda „przy poczcie” ma nastąpić 17 lipca br. Zadanie, które rozwiąże jeden z największych problemów komunikacyjnych Gminy Libiąż za kwotę ponad 4 milionów złotych wykona firma Pavimental Polska Sp. z o. o.

Dopiero trzeci ogłoszony przetarg okazał się skuteczny w poszukiwaniu wykonawcy dla tego zadania. Kwota jaką firma zaproponowała w ofercie była jednak o ponad milion wyższa od planowanej w kosztorysie. Zadanie, które jest jednym z tegorocznych inwestycyjnych priorytetów wymagało dołożenia brakującej kwoty. Solidarnie decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków podjęła Rada Miejska w Libiążu oraz Zarząd Województwa Małopolskiego.

 

To kolejny raz pokazuję i potwierdza tylko ogólnokrajowy trend, że koszty wykonania wszystkich inwestycji, z uwagi na wzrost cen materiałów, robocizny, a także nadmiaru pracy jaki mają teraz wykonawcy, drastycznie się podniósł. Nie chcemy jednak z uwagi na ten fakt rezygnować z powstania ronda przy poczcie, na które czekają wszyscy mieszkańcy naszej gminy – skomentował Burmistrz Libiąża, Jacek Latko.
Podpisanie umowy z wykonawcą na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wraz z budową nowego skrzyżowania w formie ronda z drogą powiatową Nr 1005K i drogami gminnymi Nr 100359K, Nr 100322K i 100213K  w Libiążu” zaplanowane jest na 17 lipca bieżącego roku, po tym terminie plac budowy zostanie przekazany firmie Pavimental Polska Sp. z o. o.
Przebieg postępowania przetargowego na realizację zadania:
I przetarg – wpłynęła jedna oferta firmy Pavimental Polska Sp. z o. o. na kwotę  4 124 394,32 zł jednak ze względu na brak wpłaconego wadium przetarg został unieważniony
II przetarg – nie wpłynęła żadna oferta
III przetarg – złożyła ofertę ta sama firma na kwotę 4 124 397,32 zł
W rejonie poczty w Libiążu niebawem powstanie rondo, które zdecydowanie usprawni ruch komunikacyjny w tym miejscu.

Znajdz Nas Na Facebook