Libiąska Rada Miejska jednogłośne przegłosowała projekt budżetu gminy Libiąż na 2020 rok przedłożony przez burmistrza Jacka Latko wraz z autopoprawką na 5,4 mln zł.

Po stronie dochodowej budżet przewiduje zgromadzenie środków na ok. 94,4 mln zł. Uzyskany dochód na jednego mieszkańca wyniesie 4.329 zł. Z kolei wielkość wydatków to ok. 106,3 mln zł, z czego 16 proc. stanowią wydatki majątkowe, co oznacza, że ten budżet jest prorozwojowy. Najwięcej pieniędzy pójdzie na kontynuację budowy krytej pływalni na os. Flagówka oraz przebudowę dróg. Są też pieniądze na inwestycje w sołectwach, w tym zagospodarowanie rejonu ul. Piastów w Żarkach, dzięki czemu sołectwo zyska centrum z prawdziwego zdarzenia. Z kolei w Gromcu przebudowana zostanie ul. Czarnieckiego, wyremontowana ul. Baśniowa, a gmina dołoży także do przebudowy dróg powiatowych: Nadwiślańskiej i Broniewskiego oraz przepustu w Gromcu.

– To bardzo dobry budżet, ale trudny. Przy jego realizacji przyświeca nam cel zachowania równowagi budżetowej, jako warunku stabilności i rozwoju gminy – mówi burmistrz Jacek Latko.

Nie chodzi tylko o wieloletnie wyzwanie inwestycyjne, jakim jest budowa basenu, ale także o czynniki, na które gmina nie ma wpływu, m.in. coraz wyższe koszty funkcjonowania oświaty, drożą energię, a także zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. To wszystko powoduje, że proces planowania i realizacji budżetu jest bardzo utrudniony i wymaga szczególnej ostrożności.

– Dziękuję Radzie Miejskiej za przyjęcie budżetu gminy Libiąż na 2020 rok. To dowód na to, że dla dobra mieszkańców potrafimy działać ponad podziałami – podkreśla burmistrz Libiąża.