Informacja dla mieszkańców – obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

Zgodnie z zapisami aktu prawa miejscowego Uchwały Nr XVIII/126/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 16 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Libiąż w § 4 zostały określone obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe:1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności: 1) nie…

Wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

W  wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii pod nazwą „Organizowanie i finansowanie różnych form spędzania wolnego czasu w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Libiąż”,…

Karta Dużej Rodziny – nowe zasady

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: • w wieku do 18. roku życia, •…

Stypendium Burmistrza Libiąża

W dniu 19 października 2018 r. w Libiąskim Centrum Kultury Burmistrz Libiąża Jacek Latko wraz z Zastępcą Burmistrza Hubertem Szumniakiem oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej w Libiążu Bogumiłą Latko rozdali dyplomy w ramach stypendium Burmistrza Libiąża. Stypendium Burmistrza Libiąża otrzymali: Finaliści małopolskich konkursów przedmiotowych uczniowie z najwyższymi osiągnięciami sportowymi i artystycznymi oraz innymi wybitnymi osiągnięciami: 1) Magdalena…

Cisza Wyborcza

Czego nie można w czasie ciszy wyborczej?  Obejrzyj spot PKW. „Wybory samorządowe 2018: Cisza wyborcza”  –  to tylko jeden spośród kilkunastu zaplanowanych przez Państwową Komisję Wyborczą spotów edukacyjno-informacyjnych związanych ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Spoty są publikowane we wszystkich serwisach internetowych PKW (pkw.gov.pl,  wybieramwybory.pl,  wybory2018.pkw.gov.pl) oraz na profilach PKW w mediach społecznościowych (Facebook – PKW,  Facebook – Wybieram…

Dojście i dojazd do lokali wyborczych nr 10 i nr 11 w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Szkolna 1, Libiąż

Szanowni Mieszkańcy, ulic: Aleksandra Fredry, Borowa, Elizy Orzeszkowej, Juliana Tuwima, Klonowa, Kręta, Lipowa, Ludowa, Majowa, Marii Curie-Skłodowskiej, Marii Konopnickiej, Modrzewiowa, Partyzantów, Piaskowa, Przy Torze, Sanitarna, Swojska, Śnieżna, Wróbla, Zgody, Żniwna. Adama Mickiewicza, Armii Krajowej, Bociania, Boczna, Bzowa, Chlebowa, Drozdowa, Działkowa, Gołębia, Grażyny, Harcerska, Jacka Malczewskiego, Jana Długosza, Jana Kochanowskiego, Jana Matejki, Jaskółcza, Józefa Chełmońskiego, Kolejowa,…

Informacja dot. dowozu osób niepełnosprawnych oraz o utrudnionej sprawności ruchowej do lokali Obwodowych Komisji Wyborczych

W dniu głosowania w Wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 21 października 2018 r. pełniony będzie dyżur w Urzędzie Miejskim w Libiążu w sprawie dowozu do lokali wyborczych osób niepełnosprawnych oraz o utrudnionej sprawności ruchowej. Potrzebę dowozu do lokalu należy zgłosić przewodniczącemu właściwej…

„ABC zarządzania wolontariatem”

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza przedstawicieli małopolskich NGOs i instytucji odpowiedzialnych za koordynację pracy wolontariuszy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu „ABC zarządzania wolontariatem”,  które odbędzie się dnia 23 października 2018 r. w Krakowie o godz: 9:00-16:00. Szkolenie  dedykowane jest koordynatorom, którzy na co dzień współpracują z  wolontariuszami w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach, które zgodnie z prawem…