Bezpieczne żniwa

Zgłoszenie o zagrożeniu życia spowodowanym uszkodzeniem przewodów linii energetycznej przez kombajn w okolicach Chojnowa wpłynęło do TAURON Dystrybucja. Linia została natychmiast awaryjnie wyłączona, a skierowany na miejsce zespół Pogotowia Energetycznego stwierdził uszkodzony przewód przyłącza. Tym razem operator kombajnu nie uległ porażeniu, jednak do podobnych wypadków o bardziej tragicznych skutkach, dochodzi w miesiącach letnich zdecydowanie częściej,…

Można składać wnioski w projekcie „Małopolska Niania 2.0″

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosiło trzeci nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0”. Jego celem jest zapewnienie opieki dzieciom do lat 3, by rodzice mogli podjąć pracę. CEL PROJEKTU Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do…

Konsultacje projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych opracowanego projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Projekt dokumentu dostępny jest: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem  www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje – gdzie znajduje się również formularz, w którym można umieścić ewentualne uwagi i wnioski dotyczące treści programu. Projekt…

Rusza nabór wniosków do Programu Priorytetowego „Moja Woda”

W dniu 1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie w Programie Priorytetowym „Moja Woda” na lata 2020-2024. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem…

Kryształy Soli dla najlepszych NGO w Małopolsce!

W tym roku Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych Kryształy Soli zostanie przyznana po raz szesnasty. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r Znasz organizację pozarządową, która od lat inspiruje innych do działania i zmienia swoje najbliższe otoczenie? Przeciera szlaki, proponuje nowe rozwiązania, dociera do środowiska i problemów, o których inni…