Ile zapłacimy za śmieci

Ile zapłacimy za śmieci ? 17 grudnia br. w Biurze Międzygminnego Związeku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini “Gospodarka Komunalna”odbyła się konferencja prasowa, na której została zaprezentowana kalkulacja stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców gmin Chrzanowa, Libiąża i Trzebini. W ramach uiszczonej opłaty będzie można oddawać każdą ilość wytworzonych odpadów zmieszanych, selektywnie zebranych oraz zielonych! Gdy…