Od 1 lipca 2019 r. na terenie całego kraju obowiązują jednakowe wzory formularzy do sporządzenia informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Do składania informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe (formularze przyjęte uchwałą Rady Miejskiej  w Libiążu).
Informacje składane przez osoby fizyczne

  1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 (Zobacz)

Załącznik ZIN-1 do informacji IN-1 (Zobacz)
Załącznik ZIN-2 do informacji IN-1 (Zobacz)
Załącznik ZIN-3 do informacji IN-1 (Zobacz)


2. Informacja o gruntach (użytkach rolnych) IR-1 (Zobacz)

Załącznik ZIR-1 do informacji IR-1 (Zobacz)
Załącznik ZIR-2 do informacji IR-1 (Zobacz)
Załącznik ZIR-3 do informacji IR-1 (Zobacz)

3. Informacja o lasach IL-1 (Zobacz)

Załącznik ZIL-1 do informacji o lasach IL-1 (Zobacz)
Załącznik ZIL-2 do informacji o lasach IL-1 (Zobacz)
Załącznik ZIL-3 do informacji o lasach IL-1 (Zobacz)Deklaracje składane przez osoby prawne

  1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 (Zobacz)

    Załącznik ZDN-1 do deklaracji DN-1 (Zobacz)
    Załącznik ZDN-2 do deklaracji DN-1 (Zobacz)

2. Deklaracja na podatek rolny DR-1 (Zobacz)

Załącznik ZDR-1 do deklaracji DR-1 (Zobacz)
Załącznik ZDR-2 do deklaracji DR-1 (Zobacz)

3. Deklaracja na podatek leśny DL-1 (Zobacz)

Załącznik ZDL-1 do deklaracji DL-1 (Zobacz)
Załącznik ZDL-2 do deklaracji DL-1 (Zobacz)
Formularze pełnomocnictw są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów
(Zobacz)