Gmina otrzymała 48 tys. zł na prace remontowo-budowlane w remizie przy ul. Floriańskiej 1 w Libiążu.

Na razie uda się zrealizować pierwszy etap robót. Obejmie on przebudowę wewnętrznych instalacji: gazowej, centralnego ogrzewania i elektrycznej. Są stare i w złym stanie technicznym. Roboty budowlane wykonywane będą w pomieszczeniach przeznaczonych pod działalność bojową OSP w Libiążu. Instalacja zostanie wykonana tak, by można ją było później rozbudować.

– To pierwszy etap robót zmierzających do zmodernizowania budynku. W kolejnych planujemy zagospodarować nieużywane poddasze z przeznaczeniem na spotkania druhów oraz miejsce prowadzonych przez nich szkoleń, głównie z udzielania pierwszej pomocy – wyjaśnia burmistrz Jacek Latko.

Szacunkowy koszt wszystkich prac zaplanowanych na tym etapie to ponad 140 tys. zł. Na modernizację libiąskiej remizy gmina otrzymała dofinansowanie z programu „Małopolskie remizy 2019” w wysokości 48 tys. zł.

W całej Małopolsce dotacje na łączną kwotę 870 tys. zł otrzyma w sumie 25 jednostek OSP z powiatów chrzanowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego.

– Samorząd województwa od lat wspiera i docenia działania strażaków-ochotników realizując konkursy dedykowane właśnie im. W ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019” przekazaliśmy w sumie dotację dla 118 gmin. Środki w wysokości ponad 4,3 mln zł pozwolą przeprowadzić prace w 121 remizach w całym regionie – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Jak podkreśla, strażacy-ochotnicy swoją postawą udowadniają, że w sytuacji pożaru, powodzi czy innego zagrożenia mieszkańcy zawsze mogą na nich liczyć. O każdej porze dnia i nocy są gotowi nieść pomoc, by ratować ludzkie życie i dobytek. Dlatego tym bardziej zasługują na wsparcie województwa.

Fot. Biuro Prasowe UMWM