Około stu osób uczestniczyło w pikniku pod hasłem „Przemoc nie musi być tradycją”, który z okazji Dnia Dziecka zorganizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 Uczestnicy bawili się świetnie. Chętnie brali udział w konkursach, grach i zabawach sportowych.

Odbył się także konkurs plastyczny pod hasłem: ,,Moja szczęśliwa rodzina”, a autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni. Wszystkie dzieci otrzymały też słodycze. W trakcie imprezy rozdawane były ulotki informacyjne dotyczące problemów przemocy oraz form wsparcia na terenie gminy Libiąż.

Piknik był jednym z działań realizowanych w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż na lata 2017 – 2020”. Celem tych działań jest uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie oraz kształtowanie świadomości społecznej przez informowanie i edukowanie o formach wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Ponadto piknik wpisuje się również w działania Centrum Aktywności Lokalnej, które przyczyniają się do  aktywizacji społecznej oraz integracji mieszkańców gminy Libiąż.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu, Punkt Aktywności Obywatelskiej  oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  dziękuje wszystkim partnerom i sponsorowi w przygotowaniu pikniku. Są to: Libiąskie Centrum Kultury, Świetlica Środowiskowa w Libiążu, Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu i BIURO – MAX w Chrzanowie.