Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że od 4 stycznia 2022 r. w siedzibie ośrodka (ul. 9 Maja 2, pokój nr 15) są wydawane i przyjmowane wnioski o dodatek osłonowy.
Dodatkowo od 19 stycznia uruchomiony został dodatkowy punkt przyjmowania i wydawania wniosków na targowisku miejskim w Libiążu (ul. Rouvroy 10, Pawilon 58) Sprawę można załatwić w czasie godzin urzędowania punktu:

  • poniedziałek: od 7.30 do 15.30,
  • wtorek, środa i czwartek: od 7.30 do 14.30,
  • piątek: od 7.30 do 13.30

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 32 627 78 25  wew. 36

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej (za pośrednictwem bankowości elektronicznej, platformy ePUAP lub emp@tia) lub pobrać ze strony internetowej: www.ops.libiaz.pl.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego zostanie złożony później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Formularz wniosku, oświadczenie o dochodach i oświadczenie o wielkości gospodarstwa domowego oraz szczegółowe informacje na temat dodatku osłonowego znajdziecie na stronie OPS w Libiążu