Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała nr XXXVII/264/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Rouvroy w Libiążu

Pobierz załącznik (10.2 MiB)

Uchwała Nr XXXI.230.2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20.10.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Oświęcimskiej w Libiążu 

Pobierz załącznik (8.6 MiB)

Wyrok WSA sygn. akt II SA/Kr 1329/18 z dnia 23.01.2019 r..

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Urzędniczej w  Libiążu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Księdza Stanisława Pieli w Libiążu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Oświęcimskiej w Libiążu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Antoni III” Kopalni Odkrywkowej Dolomitu „Libiąż” w Libiążu

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Libiąża, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu nr IV/20/94 z dn. 26.10.1994 r. (Dz. Urz.Woj.Kat.. Nr 14 poz. 135 z dn 15.12.1994 r.) dotyczy dorogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Gromcu (1997 r.)

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Libiąża, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu nr IV/20/94 z dn. 26.10.1994 r.  (Dz. Urz.Woj.Kat.. Nr 14 poz. 135 z dn 15.12.1994 r.)   dotyczy dorogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków  Żarki (1997 r.)

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Libiąża na obszarze osiedla Flagówka (2000 r.)

Zmiana  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Libiąża na obszarze osiedla Flagówka (2004 r.) 

Zmiana  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Libiąża na obszarze osiedla Flagówka (2007 r.) 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego śródmieścia Libiąża na obszarze osiedla Flagówka (2014 r.) 

Pobierz załącznik (12.8 MiB)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Chrzanowskiej w Libiążu (2002 r.)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Urzędniczej w Libiążu (2008 r.)