Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów przy ul. Chrzanowskiej w Libiążu (2002 r.)

 

 

 

 

Uchwala Nr XLVII/305/2002 Rady Miejskiej w Libiążu z dn. 10 lipca 2002 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Chrzanowskiej w Libiążu (2002 r.)   

Pobierz załącznik (0.1 MiB)

 

 

Załączniki

Rysunek Planu Zagospodarowanie Przestrzenne (1.5 MiB)

Rysunek Planu - Infrastruktura Techniczna (1.5 MiB)