Zmiana miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Libiąża
– dotyczy dorogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Gromcu (1997 r.)

Uchwała Nr XLII/300/97 Rady Miejskiej w Libiążu w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Libiąża, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu nr IV/20/94 z dn. 26.10.1994 r. (Dz. Urz.Woj.Kat.. Nr 14 poz. 135 z dn 15.12.1994 r.) dotyczy dorogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Gromcu (1997 r.)     

Pobierz załącznik (0.2 MiB)