Dzień Edukacji Narodowej  –  święto  nauczycieli  i  wszystkich pracowników oświaty – jest dniem szczególnym, jest okazją do złożenia podziękowań za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkół i przedszkoli. To także czas na złożenie życzeń: zdrowia, wytrwałości oraz umiejętności radzenia sobie
z zawodowymi wyzwaniami, a także umiejętności czerpania z pracy zadowolenia i przyjemności.

Tegoroczne uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 14 października 2019 r. w Libiąskim Centrum Kultury w Libiążu.

Życzenia  złożył    Burmistrz  Libiąża    Jacek    Latko  wraz  z Przewodniczącą  Rady  Miejskiej  w  Libiążu Bogumiłą Latko oraz przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty wizytator Marta Wierdak-Róż

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej to okazja do wręczenia nagród burmistrza dla zasłużonych dyrektorów i nauczycieli  w tym roku otrzymali je:

1)  Anna Banasik                                   – dyrektor  Przedszkola Samorządowego Nr 4 im. Kubusia Puchatka   w Libiążu

2) Marcin Włodarczyk                           – dyrektor Zespołu Szkół w Żarkach

3) Mateusz Drabik                                 – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Libiążu      

4) Małgorzata Ptasińska                         – nauczyciel Szkoły  Podstawowej  Nr  2  im.  Bł.  Jana  Pawła  II  w Libiążu  

5)  Bożena Poznańska                            – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stanisława  Barana „Bolka  w Libiążu

6) Renata Tomczyk                                – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnym  
       w Libiążu          

7) Jolanta Kosowska                              – nauczyciel Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Gromcu

8) Jolanta Dęsoł-Szczerbowska             – nauczyciel Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Gromcu

9) Magdalena Doległo                           – nauczyciel Zespołu  Szkół w Żarkach

10) Barbara Dyl                                     – nauczyciel Zespołu Szkół w Żarkach

11) Katarzyna Gaudyn                           – nauczyciel Przedszkola Samorządowego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
       w Libiążu          

12) Ilona Russek                                     – nauczyciel Przedszkola Samorządowego  Nr 2 w Libiążu               

13) Mariola Latko                                   – nauczyciel Przedszkola Samorządowego Nr 4 im. Kubusia Puchatka w Libiążu            

Czas umilił występ kabaretu „ FiFa-RaFa”