GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w LIBIĄŻU

ul. Makowa 2

telefon (w czasie dyżurów):  32  627 40 77

e-mail:  robert.cebula@tlen.pl 

 

Przewodniczący Robert Cebula pełni dyżury

we wtorki i czwartki wg poniższego harmonogramu:

Grudzień (pobierz)

Posiedzenia GKRPA odbywają się we środy o godz. 15.15.

Opiniowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych odbywa się w każdą  trzecią środę miesiąca.