Konsultacje społeczne projektu pn.: „Gospodarka wodna w Chrzanowie – etap II”

Burmistrz Libiąża oraz Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie zapraszają na konsultacje społeczne projektu pn.: „Gospodarka wodna w Chrzanowie – etap II”:

Mieszkańców sołectwa Żarki,

 

które odbędą się w dniu 16 maja 2014 r. o godzinie 16:30, w Domu Kultury w Żarkach przy ul. Klubowej 5.

 

oraz

 

Mieszkańców Libiąża zamieszkałych w rejonach następujących ulic:
−  ul. Sikorskiego i przyległych,
−  ul. Leśnej i przyległych,
−  ul. Spokojnej i przyległych,

które odbędą się w dniu 21 maja 2014 r. o godzinie 16:30, w Libiąskim Centrum Kultury przy ul. Górniczej 1.
Harmonogram konsultacji:

 

  1. prezentacja przez przedstawiciela GIG Katowice tras kanalizacji w obszarach przewidzianych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym do realizacji,
  2. złożenie przez poszczególnych właścicieli nieruchomości deklaracji przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
  3. wyrażenie zgody przez właściciela nieruchomości na lokalizację sieci kanalizacyjnej/przepompowni na jego gruncie.