Konsultacje społeczne projektu pn.: „Gospodarka wodna w Chrzanowie – etap II”

Burmistrz Libiąża serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu pn.:  „Gospodarka wodna w Chrzanowie – etap II”,  które odbędą się w dniu 10 lipca 2014 r., o godzinie 16:30, w Libiąskim Centrum Kultury przy ul. Górniczej 1.
Harmonogram konsultacji:
1) prezentacja przez przedstawiciela Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. tras kanalizacji w obszarach przewidzianych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym do realizacji,
2)złożenie przez poszczególnych właścicieli nieruchomości deklaracji przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
3) wyrażenie zgody przez właściciela nieruchomości na lokalizację sieci kanalizacyjnej/przepompowni na jego gruncie.
Proszę o przybycie Mieszkańców zamieszkałych przy następujących ulicach:
ul. Leśna, ul. Jaworowa, ul. Żeromskiego, ul. Wysoka, ul. Myśliwska, ul. Podgórska, ul. Sucha.