Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 poz. 506) po raz pierwszy został sporządzony raport o stanie Gminy Libiąż za 2018 rok.
Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej w Libiążu za rok 2018. Co roku mieszkańcom Gminy Libiąż będą przedstawiane informacje dotyczące działań gospodarczych, społecznych i administracyjnych wykonywanych na rzecz rozwoju Gminy. Mam nadzieję, że działania te są i będą zauważane oraz doceniane przez naszych mieszkańców.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.
Z poważaniem
Burmistrz Libiąża
Jacek Latko


RAPORT O STANIE GMINY LIBIĄŻ ZA  2018  ROK  (zobacz)