Burmistrz Libiąża informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. zostały opublikowane Uchwały Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 13 lutego 2018 r. Nr XXXV/252/2018 w sprawie ponownego nadania nazwy ulicy 9 Maja w Libiążu oraz Nr XXXV/253/2018 w sprawie ponownego nadania nazwy ulicy 25 Stycznia w Libiążu. Na mocy wymienionych uchwał nazwy ulic: 9 Maja i 25 Stycznia pozostały bez zmian.

Należy jednak zaznaczyć, że nadano im uzasadnienia, które nie kojarzą się z wydarzeniami lub datami symbolizującymi lub propagującymi komunizm lub inny ustrój totalitarny. Nazwa ulicy „9 Maja” to upamiętnienie roku 1950 – rocznicy przedstawienia Planu Schumana, obchodzonego w krajach Unii Europejskiej jako Dzień Europy, natomiast nazwa ulicy „25 Stycznia” to upamiętnienie wydarzeń 1831 roku – ogłoszenia niepodległości i podjęcia Uchwały Sejmu Królestwa Polskiego podczas powstania listopadowego, detronizacji Mikołaja I, pozbawiającej go tronu polskiego i godności króla Polski.