Urząd Miejski informuje, iż od dnia 03.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody w uprawach rolnych, spowodowane wystąpieniem w 2019 r. niekorzystnych zjawisk (suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi) mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji.

Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chrzanowie, ul. Fabryczna 16. Formularz wniosku o udzielenie pomocy jest dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).