W dniu głosowania w Wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 21 października 2018 r. pełniony będzie dyżur w Urzędzie Miejskim w Libiążu w sprawie dowozu do lokali wyborczych osób niepełnosprawnych oraz o utrudnionej sprawności ruchowej. Potrzebę dowozu do lokalu należy zgłosić przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej lub jego zastępcy, podając imię i nazwisko osoby uprawnionej do głosowania oraz dokładny adres pod który ma zostać wysłany transport.

Burmistrz Libiąża
/-/ Jacek Latko