Informacja dot. zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Libiąż

 

 

DROGI GMINNE

do 31.12.2018 r. oraz od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
miasto Libiąż
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Oświęcimia
tel. 507 965 201 (całodobowo)
sołectwa Gromiec i Żarki
G.R.U.P.A. Tyrański Krzysztof Tyrański z Żarek
tel. 514-770-676 (całodobowo)
Urząd Miejski w Libiążu, tel. (32) 627-13-11, (32) 624-92-02
 

Informację w zakresie dróg powiatowych i wojewódzkich należy uzyskać od właściwych zarządców dróg.