Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie promocji zdrowia psychofizycznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym – zajęcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo w 2018 roku.

Ogłoszenie wyników – LINK