Urząd Miejski w Libiążu informuje, że rozpoczęły się roboty budowlane związane z przebudową ul. 11 Listopada w Libiążu. W związku z powyższym, prosimy użytkowników tej drogi o dostosowanie się do organizacji ruchu zmienionej na czas wykonywania robót. Prace prowadzone są przez firmę: Berger Bau Polska Sp. z o.o., 54-517 Wrocław, ul. Szczecińska 11, w okresie od maja do sierpnia br.