Loga (rewitaizacja)

Aktualności Galerie zdjęć Promocja projektu podczas realizacji

 

W dniu 29 stycznia 2010 r. członek Zarządu Województwa Marek Sowa, Burmistrz Libiąża Jacek Latko oraz Teresa Litwińska Skarbnik Miasta podpisali umowę o dofinansowaniu ze środków MRPO na lata 2007-2013 projektu pn: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie 1 Maja i Górniczej – głównych ulic miasta Libiąża – etap I”.

 

Zdjęcia z tej uroczystości  znajdują się pod tym adresem

 

Etap I w/w przedsięwzięcia, który uzyskał dofinansowanie z MRPO na lata 2007-2013 obejmuje następujące zadania (5 podprojektów):
1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej byłego placu targowego przy ul. 1 Maja
2. Przebudowa drogi powiatowej – ul. 1 Maja wraz z modernizacją oświetlenia i budową światłowodu
3. Instalacja systemu monitoringu wzdłuż ul. 1 Maja
4. Rozbudowa domu kultury przy ul. Górniczej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych – wykonanie parkingu
5. Rewitalizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 wraz z zagospodarowaniem zieleni parkowej oraz modernizacją placu zabaw – etap I.

Charakterystyka Projektu (0.2 MiB)

 

Opis całego procesu rewitalizacji znajduje się pod tym adresem

 

 

„Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie 1 Maja i Górniczej – głównych ulic miasta Libiąża – etap I – rewitalizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 wraz z zagospodarowaniem zieleni parkowej oraz modernizacją placu zabaw”

Harmonogram postępu prac:

– w dniu 16.03.2010 roku została podpisania umowa z  wykonawcą robót budowlanych – Firmą Budowlaną Krzysztofa Jagieły „Morcin” z Ochotnicy Dolnej,

– w dniu 31.05.2010 roku przekazany został plac budowy  wykonawcy robót budowlanych.

–  w dniu 31.08.2010 roku zakończono roboty budowlane.

Roboty budowlane obejmują:
– wymianę pokrycia dachowego z azbestowo – cementowych na blacho-dachówkę,
– wykonanie nowej instalacji odgromowej,
– przebudowę kominów,
– ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ogółem koszt robót budowlanych, dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego i promocji wyniósł: 250  957,17 zł , w tym:
– środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 175 670,02  ,
– środki Gminy Libiąż: 75 287,15 zł.

„Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie 1 Maja i Górniczej – głównych ulic miasta Libiąża – etap I – Rozbudowa Domu Kultury przy ul. Górniczej w Libiążu wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”

Harmonogram postępu prac:

– w dniu 25.03.2010 roku została podpisania umowa z wykonawcą robót budowlanych –  Zakładem Inżynierii Drogowej Maria Rozmus z  Rudy Śląskiej,

– równocześnie w dniu 25.03.2010 roku przekazany został plac budowy wykonawcy robót budowlanych.

–  w dniu 3.10.2010 roku odbyło się otwarcie nowego parkingu wybudowanego przy budynku Libiąskiego Centrum Kultury.

Na uroczystości obecni byli: Burmistrz Libiąża Jacek Latko, Zastępca Burmistrza Libiąża Jarosław Łabęcki, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego  Marek Sowa, poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit, radni Rady Miejskiej w Libiążu.

Poświęcenia parkingu dokonał proboszcz parafii pw. Św. Barbary Ks. Dziekan Stanisław Pasternak.

Szczegóły dotyczące inwestycji:

Zakres robót budowlanych obejmował:
– roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
– budowę ciągów jezdnych i 60-ciu miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej (w tym 57  miejsc parkingowych plus 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych),
– odwodnienie powierzchni jezdni i parkingów za pomocą systemu skrzynek rozsączających,
– oznakowanie drogowe.

Ogółem koszt robót budowlanych, dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego i promocji wyniósł: 339 091,67 zł , w tym:
– środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 237 364,18 zł,
– środki Gminy Libiąż: 101 727,49 zł.

„Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie 1 Maja i Górniczej – głównych ulic miasta Libiąża – etap I – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej byłego placu targowego przy ul. 1 Maja w Libiążu”

 

Harmonogram postępu prac:

– w dniu 10.01.2011 roku została podpisania umowa z wykonawcą robót budowlanych –  firmą KRISBUD sp. z o.o., z siedzibą: 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58,

–  w dniu 21.02.2011 roku przekazany został plac budowy wykonawcy robót budowlanych,

Planowany czas realizacji robót budowlanych przewidziano od  marca 2011 r. do  sierpnia 2011 r.

Roboty budowlane obejmują między innymi:
− roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
− przebudowę istniejącej linii energetycznej napowietrznej słupowej na linię kablową ziemną,
− wykonanie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do planowanego obiektu gastronomicznego,
− wykonanie odwodnienia placu, miejsc postojowych i pawilonów z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,
− oświetlenie placu, instalację systemu monitoringu, montaż i uruchomienie ogólnodostępnego hot – spotu,
− budowę placu, miejsc postojowych i dojazdu z kostki brukowej,
− małą architekturę,
− zieleń.

Wartość robót budowlanych wynosi:  671 999,18 zł, w tym:
– środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 470 399,43 zł,
– środki gminy Libiąż:  201 599,75 zł.

„Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie 1 Maja i Górniczej – głównych ulic miasta Libiąża – etap I – Przebudowa drogi powiatowej – ulicy 1 Maja w Libiążu wraz z modernizacją oświetlenia i budową światłowodu”

 

Harmonogram postępu prac:

– w dniu 16.06.2011 roku została podpisania umowa z wykonawcą robót budowlanych – firmą Eurovia Polska S.A., z siedzibą w Bielamach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Szwedzka 5,

–  w dniu 16.06.2011 roku przekazany został plac budowy wykonawcy robót budowlanych,

Planowany czas realizacji robót budowlanych przewidziano od  27 lipca  2011 r. do 21 listopada 2011 r.

Roboty budowlane obejmują między innymi:
– przebudowę drogi,
– przebudowę skrzyżowań i zjazdów,
– przebudowę chodników,
– budowę kanalizacji deszczowej,
– wymianę słupów oświetleniowych i linii kablowej,
– budowę kanalizacji teletechnicznej o złączach światłowodowych,
– wykonanie docelowej zmiany organizacji  ruchu.

Wartość robót budowlanych wynosi:  1 984 397,20 zł, w tym:
– środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 389 078,04 zł,
– środki gminy Libiąż:  595 319,16 zł.

19 grudnia 2011 r. z okazji zakończenia projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie 1 Maja i Górniczej – głównych ulic miasta Libiąża – etap I” Mieszkańcy Gminy Libiąż spotkali się na zrewitalizowanym placu po byłym targowisku miejskim.

Uroczystego przecięcia wstęgi otwierającej nową przestrzeń publiczną w rejonie  ul. 1 Maja dokonali: Poseł na Sejm RP – Tadeusz Arkit, Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa, Starosta Powiatu Chrzanowskiego – Adam Potocki  oraz Burmistrz Libiąża Jacek Latko. Inwestycja została poświęcona przez Księdza Dziekana Stanisława Pasternaka, Proboszcza Parafii p.w. Świętej Barbary w Libiążu.

„Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie 1 Maja i Górniczej – głównych ulic miasta Libiąża – etap I – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej byłego placu targowego przy ul. 1 Maja w Libiążu”

 

Uruchomiono HotSpot

 

 

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do korzystania z lokalnego „HotSpotu Libiąż” w nowopowstałej, zrewitalizowanej przestrzeni miejskiej po byłym targowisku przy ul. 1 Maja.

Mieszkańcy uczęszczający w to miejsce mogą bezpłatnie surfować po sieci internetowej. Dzięki tej inwestycji na terenie placu można między innymi za pośrednictwem samorządowych stron libiąskich instytucji takich jak: www.libiaz.pl, www.lck.libiaz.pl oraz www.mbp-libiaz.pl poznać aktualności z terenu gminy, aktualną jej ofertę kulturalną i inne przydatne mieszkańcom i turystom informacje.

Aby skorzystać z internetu należy zalogować się do sieci „HOTSPOT LIBIAZ” używając loginu: „libiaz” oraz podać hasło: „hotspot”.