umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    z siedzibą w Warszawie
na dofinansowanie w ramach Systemu Zielonych Inwestycji przedsięwzięcia inwestycyjnego
pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Libiąż”
W dniu 5.07.2012 r. Burmistrz Libiąża Jacek Latko podpisał umowę na zadnie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Libiąż” z Wykonawcą Przedsięwzięcia   tj:
Konsorcjum:
1.THERMBAU POLSKA sp. z o.o. sp. k. ,ul. Walki Młodych 78 A, 64-920 Piła – Lider
2. Przedsiębiorstwo Budowlane JACK BUD, os. B. Chrobrego paw. 110, 60-681 Poznań.
Wartość umowy wynosi   8 399 997,81 zł.
Tego samego dnia została również podpisana umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniu z Wykonawcą – GSZ Pracownia Projektowa Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego Sp. z o.o. ul. Odrowąża 28/2, 30-009 Kraków.
Wartość umowy wynosi:   64 575,00 zł brutto  
Powyższe działania są konsekwencją zawarcia umowy przez Urząd Miejski w Libiążu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie w ramach Systemu Zielonych Inwestycji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Libiąż”.
W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace zebrane z zakresu robót   dla wszystkich budynków:
– modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania,
– wymiana stolarki okiennej,
– modernizacja systemu grzewczego, polegająca na wymianie instalacji c.o. i montażu przygrzejnikowych zaworów termostatycznych,
– docieplenie ścian zewnętrznych,
– docieplenie stropodachu,
– wymiana drzwi zewnętrznych,
– wyposażenie instalacji ciepłej wody użytkowej w nowe źródło ciepła.
Termomodernizacją zostało objętych w sumie 13 wielkopowierzchniowych budynków   na terenie Gminy Libiąż.
Termomodernizacja obejmie następujące obiekty:
1.   Budynek Urzędu Miejskiego w Libiążu, ul. Działkowa 1,  
 

2.   Libiąskie Centrum Kultury, ul. Górnicza 1,   
 

3.   Dom Kultury w Żarkach, ul. Klubowa 5, 
4.   Zespół Szkół w Żarkach, ul.   Astronautów 3, 
5.   Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gromcu, ul. Husarska 2, 
 

6.   Szkoła Podstawowa nr 2 + Przedszkole Samorządowe nr 1 z Oddziałami   Integracyjnymi w Libiążu, Plac Zwycięstwa 2 w Libiążu, 
 

7.   Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu, ul. Św. Barbary 5,
 

8.   Przedszkole Samorządowe nr 2, ul. Przedszkolna 10,

 

 

9.   Przedszkole Samorządowe nr 4, ul. Wańkowicza 1A,

 

 

10. Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Libiążu, ul. Paderewskiego 2,

 

11. Gimnazjum Nr 1 w Libiążu, ul. Szkolna 1,

 

12. Budynek Komunalny w Libiążu (OSP Moczydło), ul. Andersa 9,

 

13. Budynek Komunalny (Miejskie Centrum Medyczne), ul. 9 Maja 2 w Libiążu.