Szanowni Państwo,

ze względu na aktualną trudną sytuację epidemiologiczną wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z prośbą inkasenta z Żarek dotyczącą możliwości niepobierania IV raty podatku z powodu obawy o zdrowie osób obsługiwanych i własne, Burmistrz Libiąża uprzejmie informuje mieszkańców Żarek, że wpłaty IV raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego można dokonywać:

  • bez prowizji w Banku PeKaO S.A. w Libiążu przy ul.Wojska Polskiego 2
  • przez bankowość elektroniczną – bezpośrednio ze swoich rachunków bankowych,
  • w pozostałych bankach, w placówkach pocztowych, biurach usług płatniczych, instytucjach płatniczych

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty, zamieszczono na decyzji Burmistrza Libiąża ustalającej wysokość podatku na 2020 rok  i jest następujący:

47 1240 4155 1111 0010 6069 7364

Jednocześnie Burmistrz Libiąża zwraca się z prośbą o pomoc osobom starszym w bezpiecznym uregulowaniu należności podatkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapłaty podatku za podatnika może dokonać małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice podatnika, a gdy kwota podatku nie przekracza kwoty 1000 zł – każdy inny podmiot. W przelewie należności podatkowych za podatnika należy wskazać imię i nazwisko podatnika, jego adres, rodzaj należności, ratę podatku oraz numer ewidencyjny wskazany w decyzji ustalającej wysokość podatku, jeśli wpłacający ma do niego dostęp. Jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.