W dniu 20 maja br. w Libiąskim Centrum Kultury odbyły się konsultacje społeczne, w których udział wzięli głównie przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy Libiąż. Tematem spotkania, w którym uczestniczyło ok. 30 osób był Lokalny Plan Rewitalizacji na lata 2007-2013. Zaprezentowane zostały główne tezy Lokalnego Planu Rewitalizacji oraz rola partnerów społecznych w stworzeniu i wdrożeniu Planu.

Do aktywizacji organizacji społecznych miała zachęcić także druga część spotkania, która była okazją do zaprezentowania oferty szkoleniowo- warsztatowej przygotowanej przez Stowarzyszenie Akademii Fundraisingu w Krakowie. Proponowane przez Stowarzyszenie przedsięwzięcie ma na celu profesjonalne przygotowanie liderów organizacji pozarządowych do pozyskiwania środków pozabudżetowych. Jeśli wyrażą oni zainteresowanie podniesieniem swoich kwalifikacji, zostanie zorganizowany przez Akademię cykl 6-ciu szkoleń, w których udział dla przedstawicieli organizacji będzie bezpłatny.

Ankieta Potencjalnych Projektów - Organizacje Społeczne (32 KiB)

Prezentacja - Konsultacje Spoleczne (0.5 MiB)