Szkoła Podstawowa Nr 3 
im. Flagi Polski

 ul. Św. Barbary 5
32-590 Libiąż

Tel. (32) 627 73 36

Dyrektor:  Izabela Zatyka-Świstak

Wicedyrektor: Katarzyna Sroka

 e-mail:
sp3@libiaz.pl

Strona internetowa:
www.sp3.libiaz.pl