ZSG

Zespół Szkolno – Przedszkolny
z Oddziałami Integracyjnymi

 w Libiążu

ul. Paderewskiego 2
32-590 Libiąż

Tel. (32) 627 12 03

Dyrektor: Alina Bańkowska

Wicedyrektor: Sylwia Pawłowska

Wicedyrektor: Magdalena Obrzud

e-mail:

zspzoi@libiaz.pl

Strona internetowa:

www.sp4.libiaz.pl