100 1704

Zespół Szkolno – Przedszkolny
im. Marii Konopnickiej w Gromcu

ul. Husarska 2
Gromiec, 32-590 Libiąż

Tel. (33) 877 77 03

579 495 095

Dyrektor: Jolanta Ferlak

strona internetowa: www.zspg.libiaz.pl

e-mail: zspg@libiaz.pl