• Informacje na temat poszczególnych zadań związanych z obowiązkiem meldunkowym opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (zobacz)

  • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (zobacz)

  • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (zobacz)

  • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (zobacz)

  • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (zobacz)

  • Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK)  (zobacz)

  • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji (zobacz)

SPRAWĘ ZAŁATWIAWydział Spraw Obywatelskich 
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Urzędu Miejskiego w Libiążu
ul. Działkowa 1 – pokój nr 8
parter, tel. 32 624-92-14, 32 624-92-62
e-mail: sylwia.smolik@libiaz.pl / agnieszka.domagala@libiaz.pl