Podatki 2010

 

Stawka podatku rolnego na 2010 rok od gruntów gospodarstw rolnych wynosi 85,25 zł od 1 ha przeliczeniowego.

Stawka podatku rolnego na 2010 rok od pozostałych gruntów (nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego) wynosi 170,50 zł od 1 ha.

 

Stawka podatku leśnego na 2010 rok wynosi 30,0388 zł od 1 ha lasu i 15,0194 zł od 1 ha lasów ochronnych.

 

 

  • Formularz do sporządzenia deklaracji na podatek od nieruchomości

Załącznik nr1 do uchwały XXXV/211/2009 DN1.pdf

Załącznik nr1 do uchwały XXXV/211/2009 ZN 1A.pdf

Załącznik nr1 do uchwały XXXV/211/2009 ZN 1B.pdf

 

 

 

  • Formularz do sporządzenia deklaracji na podatek od środków transportowych

DT-1

DT-1/A