Podatki 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

– Stawka podatku rolnego na 2014 rok od gruntów gospodarstw rolnych wynosi   173,20 zł od 1 ha przeliczeniowego

– Stawka podatku rolnego na 2014 rok od pozostałych użytków rolnych (nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego) wynosi 346,40 zł od 1 ha.

 

 

 

– Stawka podatku leśnego na 2014 rok wynosi 37,631 zł od 1 ha lasu i 18,8155 zł   od 1 ha lasów ochronnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Formularz do sporządzenia deklaracji na podatek od środków transportowych
    (obowiązujący na terenie całego kraju)

 

–  DT-1

 

– DT-1/A