Podatki 2016

 

Podatek od nieruchomości:

 

 

Podatek od środków transportowych:

 

       

 

Podatek rolny:

 

Stawki podatku rolnego obowiązujące na terenie Gminy Libiąż w 2016 roku ustalone w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r., zgodnie z którym średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt.

 

1)  Stawka podatku rolnego na 2016 rok od   gruntów   gospodarstw   rolnych wynosi   134,375 zł od 1 ha przeliczeniowego

 

2)  Stawka podatku rolnego na 2016 rok od pozostałych użytków rolnych (nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego) wynosi 268,75 zł od 1 ha.

 

 

Podatek leśny:

 

Stawki podatku leśnego obowiązujące na terenie Gminy Libiąż w 2016 roku ustalone w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r., zgodnie z którym średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wyniosła 191,77 zł za 1 m3.

Stawka podatku leśnego na 2016 rok wynosi 42,1894 zł od 1 ha lasu.

 

 

Formularze:

Formularze do sporządzenia informacji oraz deklaracji podatkowych na 2016 rok wynikają z uchwały Rady Miejskiej w Libiążu Nr XI/75/2015 z dnia 20 listopada 2015 r.

 

 

         

       

       

 

Formularz do sporządzenia deklaracji na podatek od środków transportowych (obowiązujący na terenie całego kraju) DT-1 i DT-1/A dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat podatku:
47 1240 4155 1111 0010 6069 7364
 
W przypadku zapłaty podatku w Banku PEKAO S.A. Oddział Libiąż, ul.Wojska Polskiego 2, nie są pobierane dodatkowe opłaty.